022120-001-CARIB Dirogol seorang pesakit wanita muda