MXGS-1162 Meru Tenkawa is beautiful, young and dynamic